Cloudia Analytiikka auttaa tiedon raportoinnissa ja visualisoinnissa

Cloudia Analytiikka auttaa tiedon raportoinnissa ja visualisoinnissa

Big data on monelle yrityksille jo arkipäiväinen termi. Datan määrä kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi sen ymmärtäminen on tärkeää. Cloudia Analytiikka vastaa hankintaorganisaatioiden kasvavaan tarpeeseen muuntaa hankintadata liiketoimintaa edistäviksi toimenpiteiksi.

Hankintaorganisaatiot ovat kaivanneet työkalua, jonka avulla yrityksen keräämä ja tuottama hankintadata on aiempaa avoimempaa ja aidosti hyötykäytössä. Cloudian palvelun avulla organisaatiot saavat avoimuutta ja ajantasaisuutta päätöksenteon tueksi.

Tiedon visualisointi on apuväline parempaan ymmärrykseen ilmiöistä datan takana

Tiedolla johtaminen mahdollistaa liiketoiminnan tuloksellisuuden ja kehittämisen. Tiedolla johtamisen taustalla on datalähtöinen analytiikka, joka on keskeistä päätöksenteossa. Esimerkiksi hankintadataa hyödyntämällä, analysoimalla ja visualisoimalla yritys voi tehostaa toimintaansa ja parantaa kannattavuuttaan merkittävästi.

Forresterin tutkimuksen mukaan 74% yrityksistä haluaa olla datalla ja tiedolla johdettuja, mutta vain 29% sanoo analytiikan tulosten johtavan toimintaan. Väli näiden kahden luvun välillä on valtava ja kertoo siitä, että suurimmalla osalla yrityksistä on vaikeuksia datan hyödyntämisessä.

Suurikaan määrä dataa, eikä edes sen hyvä analysointi vielä riitä, ellei datan pohjalta tehdä liiketoimintaa edistäviä toimenpiteitä. Datalukutaitoa kannattaa kehittää ottamalla käyttöön tietotyökaluja, jotka helpottavat päivittäistä työskentelyä muokkaamalla dataa helposti ymmärrettävään muotoon.

Gartner uskoo, että 80% yrityksistä on käynnistänyt jonkinlaisen osaamisenkehittämisohjelman datalukutaidon parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Tämä heijastaa yritysten halua pysyä kiinni globaalissa kilpailussa.

Datan visualisointi tekee siitä helpommin ymmärrettävää ja nopeammin tulkittavaa. Datan esittämisen peruspalikoiden kuntoon laittaminen on paras investointi siihen, että datasta vedetyt johtopäätökset synnyttävät toimintaa. Ilman toimenpiteitä datasta vedetyt johtopäätökset ovat käytännössä arvottomia.

Cloudia Analytiikka tuo läpinäkyvyyttä hankintaorganisaation suoriutumiseen

Cloudia Analytiikka on yritysjohdon ja hankintaorganisaation käyttöön tarkoitettu tiedon raportointi- ja visualisointipalvelu. Se mahdollistaa erilaisia visuaalisia raportteja hankintatoimeen ja sopimushallintaan liittyen, kuten esimerkiksi ostojen summat sopimuskohtaisesti, ostolaskujen jakauman kustannuspaikoittain, top 10 toimittajat ostolaskujen kokonaissumman mukaan, sopimusten ennakoidut arvot kuukausitasolla, hankintojen lukumäärät tai keskimääräiset kilpailutusajat.

Perusraporttien lisäksi palvelu soveltuu organisaatioille, jotka tarvitsevat kattavampaa raportointia tiedolla johtamiseen (esimerkiksi kuluanalyysit (spend) ja trendianalyysit). Yhdistämällä Cloudian palveluista saadun datan ja hankintaorganisaation muut datalähteet (ERP, finanssi, laskutus jne.) saadaan todellinen kuva hankintaprosessin läpimenovaiheista, mikä tukee tietoon perustuvaa johtamista ja mahdollistaa hankintaprosessien jatkuvan kehittämisen.

Palvelua käyttääksesi sinun ei tarvitse olla datatieteen maisteri tai analytiikkavelho. Riittää, että osaat hahmottaa perusasiat ja osaat soveltaa tietoa käytäntöön.

Kysy lisätietoja Cloudian myynnistä ja ota haltuusi oman organisaatiosi hankintadata.

 

Lue myös miten data-analytiikka tunnistaa hankintojen kehityskohteet tai lataa artikkeli miten hankintatiedolla johdetaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tietopankki

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietosuojaselosteen ehdot.

Cloudia ja Hansel yhteistyöhön – koskee satoja julkishallinnon organisaatioita ja miljardien hankintoja

Cloudia ja julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel kehittävät uudella puitejärjestelyllä julkisten hankintojen digitalisaatiota. Syyskuussa solmitun sopimuksen myötä Cloudia toimii Hanselin puitesopimustoimittajana...

Lue lisää

Seitsemän askelta vastuullisen hankinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi

Mitkä ovat niitä käytännön toimia, joita toteuttamalla voit ottaa vastuullisen hankinnan prosessit käyttöön omassa organisaatiossasi? 1 – Kartoita ja...

Lue lisää

Cloudia listattu Gartnerin vuoden 2020 digitaalisten kilpailutusjärjestelmien oppaaseen

Cloudia on listattu kilpailutusratkaisun toimittajana Gartnerin uusimmassa digitaalisten kilpailutusjärjestelmien markkinaoppaassa. Gartnerin opas auttaa ymmärtämään saatavilla olevia sähköisiä hankintaohjelmia ja...

Lue lisää

Hyvä hankintakokemus johtaa parempiin hankintoihin

Mitä on hankintakokemuksen muotoilu ja miksi hankintakokemusta pitäisi muotoilla? Hankintakokemuksen muotoilun ytimessä on empatia ja kykymme asettua toisen ihmisen...

Lue lisää

Vastuullinen hankinta: mitä tulee tietää vuonna 2020

Vastuullisuus on yksi aikamme tärkeimmistä suuntauksista – ja se näyttää hallitsevan liiketoimintakeskustelua vielä pitkälle tulevaisuuteen. Se on uudentyyppinen kilpailutekijä,...

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset hankintojen digitalisointiin liittyen

Investoiminen sähköiseen hankintajärjestelmään on usean yrityksen asialistalla. Uusien teknologioiden mullistaessa hankintoihin liittyviä prosesseja, on tärkeää, että tunnistamme ne palvelut...

Lue lisää

Miksi Cloudia?

Sopimukset ja hankinnat menestystekijöiksi julkisella sektorilla! Cloudia siirtää sopimus- ja hankintaprosessit digiaikaan. Tiesitkö, että merkittävä osa julkishallinnon sopimus- ja...

Lue lisää

Poikkeustilanne on hankintatoimelle mahdollisuus toiminnan kehittämiseen

Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskennellyt hankintapäällikkö Petra Pantsar näyttää esimerkkiä siitä, kuinka hankintatiimi toimii tehokkaasti ja vastuullisesti myös...

Lue lisää

Sähköisistä hankinnoista lisävirtaa energia-alalle

Caruna, Fingrid, Helen, Vantaan Energia, VENI Energia ja KSS Verkko hyödyntävät hankintatoimessaan menestyksekkäästi Cloudian ratkaisuja. Koska niiden hankintaprosessit ovat...

Lue lisää

Miten hankinnat ja sopimushallinta hoidetaan etänä?

Kokosimme alle muutaman vinkin, joiden toivomme auttavan sinua työssäsi kilpailutusten, toimittajien ja sopimushallinnan parissa.  7 vinkkiä hankintojen ja sopimushallinnan...

Lue lisää
Ota yhteyttä!