Tärkeää tietoa koronaviruksesta

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen

Hankintapäättäjät ja muut alan asiantuntijat kokoontuivat keskiviikkona 13.3.2019 Hotel Kämpin Peilisaliin Helsingissä. Heidät toi yhteen Strategic Sourcing Forum, Cloudian uusi verkostoitumistapahtuma hankintapäättäjille. Tilaisuudessa oli tarjolla puheenvuoroja eri näkökulmista ja käytännönläheiset esimerkit ja kokemukset herättivät kiinnostusta. Roundtable-osuudessa keskusteltiin vilkkaasti päivän puheenaiheista. Katso tunnelmia oheisesta videosta ja lue lyhyt tiivistelmä päivän annista alta!

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Strategic Sourcing Forumin avauspuheenvuorossa Cloudian toimitusjohtaja Are Saarinen valotti digitalisaation merkitystä hankinnan kannalta. Digitalisaatiota ei voida ajatella it-projektina, vaan olemme siirtyneen digiajan maailmaan. Tällaisessa maailmassa ei voida erottaa digistrategiaa muusta liiketoiminnasta, vaan tulisi tehdä strategia, joka on tehty digitaalisessa maailmassa toimimisen näkökulmasta.

Perustoimintojen digitalisointi hankintatoimessa on edellytys uusien innovaatioiden käyttöönotolle tulevaisuudessa. Vinkkinä digitaalisessa maailmassa menestymiseen hän muun muassa suosittelee yksinkertaistamaan asioita ja prosesseja niin paljon kuin mahdollista, valitsemaan luotettavan partnerin ja sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Seuraavaksi lavalle nousi Antti Kojola, Business Development Director, Gartnerilta. Antin puheenvuoro sisälsi ajatuksia hankinnan roolista ensi vuosikymmenellä ja hän nosti esille tekoälyn yhdistämisen robotiikkaan ja automaatioon. Antti myös korosti, että tulevaisuudessa ihminen ja kone toimivat tiiviisti yhdessä. Ihminen hyödyntää teknologiaa toimiakseen nopeammin ja tehostaakseen toimintaa.

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Aamupäivän kolmas puhuja oli CGI:n Director Consulting Services Ville Suvanto. Puheenvuoron aikana kuultiin useita käytännön esimerkkejä datan hyödyntämisestä yrityksissä ja miten uutta liiketoimintaa voidaan rakentaa datan päälle. Ville puhui analytiikan kehittymisestä, koneoppimisen ja robotiikan eroista, sekä datan vaikuttamisesta ennustamiseen ja päätöksentekoon. Hän huomautti, että osaaminen, teknologia ja algoritmit ovat ostettavissa, mutta yrityskulttuuri on vaikein asia muuttaa.

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Seuraavaksi ääneen pääsi Anand Seshadri, Sievon Senior Advisor. Anand avasi kuuntelijoille mitä hankintapäättäjän tulisi ottaa huomioon valitessaan digitaalista hankintajärjestelmää. Hankinnat usein nähdään kustannuspaikkana ja tämä helposti johtaa aliresurssointiin. Hankintapäättäjän tulee vakuuttaa erityisesti toimitusjohtaja siitä, että hankintayksikkö tuo arvoa muulle liiketoiminnalle. Tämän voi saavuttaa esimerkiksi kilpailuetua ja brändiarvoa korostamalla. Anand kertoi myös useista haasteista ja kokemuksista, joita hän on kohdannut toimiessaan hankintajohtajana eri puolilla maailmaa globaaleissa organisaatioissa.

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Roundtable-keskusteluissa vaihdettiin vilkkaasti ajatuksia hankintaan kohdistuvista muutoksista seuraavalla vuosikymmenellä. Keskustelua käytiin myös siitä, miten hankinnan arvoa organisaatiossa tällä hetkellä mitataan ja onko hankintojen digitalisointi järkevää toteuttaa kokonaisvaltaisesti vai mieluummin osiin pilkottuna projektina ja kenties jopa useiden toimittajien kautta.

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Tilaisuuden päätöspuheenvuoron piti Cloudian Sales & Consulting Services Director Maija Tanner. Hän rohkaisi osallistujia kuvittelemaan tulevaisuuden, jossa hankinnan keskeiset toiminnot voidaan automatisoida lähes täysin ilman inhimillistä väliintuloa. Järjestelmä ehdottaa toimenpiteitä ja ihmisen roolina on toimia prosessin hyväksyjänä.

Kiitos kaikille Strategic Sourcing Forumiin osallistuneille hienosta päivästä ja vilkkaasta keskustelusta! Toivomme, että tapahtuma tarjosi uusi ajatuksia, hyödyllisiä kontakteja ja paljon hyviä oivalluksia!

Alla lisää tunnelmakuvia tapahtumasta.

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen
Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen

Tietopankki

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietosuojaselosteen ehdot.

Miten hankinnat ja sopimushallinta hoidetaan etänä?

Kokosimme alle muutaman vinkin, joiden toivomme auttavan sinua työssäsi kilpailutusten, toimittajien ja sopimushallinnan parissa.  7 vinkkiä hankintojen ja sopimushallinnan...

Lue lisää

Hyvä käyttäjäkokemus syntyy, kun pysyy ajan tasalla asiakkaan tarpeista

Tänä päivänä, enemmän kuin koskaan, menestys perustuu aitoon välittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Markkinat, asiakastarpeet ja kilpailutilanteet muuttuvat nopealla syklillä, joten...

Lue lisää

Uusi käyttöliittymä tarjoaa yhdenmukaisen näkymän kaikkiin Cloudian palveluihin

Cloudian palveluiden käyttöliittymä sai uuden ilmeen. Uusi käyttöliittymä mm. tarjoaa yhdenmukaisen näkymän kaikkiin Cloudian palveluihin ja helpottaa navigointia sekä...

Lue lisää

Aitoa tasa-arvoa myös palveluiden käytettävyyteen ja tekoälyn päätöksiin

Digitaalisten järjestelmien kehittämisessä tarvitaan monimuotoisuutta ja asiakkaan äänen kuuntelemista. Näin naistenpäivän alla on erinomainen hetki miettiä, kuinka tasa-arvo toteutuu...

Lue lisää

Hankintojen digitalisointi lisää hankintaprosessien läpinäkyvyyttä Lohjalla

Lohjan kaupunki kilpailuttaa hankintoja säästääkseen rahaa. Kaupungin tavoitteena on lisätä organisaation tehokkuutta ja kehittää sisäistä tiedonjakoa. Cloudian digitaaliset hankintaratkaisut...

Lue lisää

Cloudia toimittaa hankintajärjestelmän Tanskan suurimmalle sähköverkkoyhtiölle

Cloudia on allekirjoittanut sopimuksen tanskalaisen sähkönjakeluyhtiön Radiuksen kanssa sähköisten kilpailutus- ja sopimushallintaratkaisujen toimittamisesta. Sopimus on merkittävä askel Cloudialle, joka...

Lue lisää

”Cloudia Kilpailutus on best practice -ohjelmisto hankintoihin”

Suomen ulkoministeriön kumppanuus Cloudian kanssa on auttanut keskittämään ministeriön hankintaprosessin yhteen tehokkaaseen yhteiseen järjestelmään. Ulkoministeriön henkilöstöön kuuluu 1 500...

Lue lisää

”Olemme erittäin tyytyväisiä Cloudian järjestelmään kokonaisuutena!”

Cloudian palvelujen kehitystä tehdään asiakaslähtöisesti ja hyvä käyttäjäkokemus on meille ensiarvoisen tärkeää. Osana kehitysprosessia toteutamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä selvittääksemme, olemmeko...

Lue lisää

Sujuvista hankinnoista myötätuulta Suomen satamiin

Cloudian ratkaisuihin luottavat satamat Helsingissä, Porissa, Raumalla, Kokkolassa ja Kalajoella kuuluvat kaikki alansa menestyjiin. Niiden tarinat todistavat, että muutos...

Lue lisää

Tietohallintojohtajat digitalisaation ohjaksissa

Yritysmaailman digitalisaatio etenee hurjaa vauhtia, ja yhä useammin sitä johtavat tietohallintojohtajat. Gartnerin vuonna 2019 toteuttamassa tutkimuksessa todettiin, että tietohallintojohtajien...

Lue lisää
Ota yhteyttä!