Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen

Hankintapäättäjät ja muut alan asiantuntijat kokoontuivat keskiviikkona 13.3.2019 Hotel Kämpin Peilisaliin Helsingissä. Heidät toi yhteen Strategic Sourcing Forum, Cloudian uusi verkostoitumistapahtuma hankintapäättäjille. Tilaisuudessa oli tarjolla puheenvuoroja eri näkökulmista ja käytännönläheiset esimerkit ja kokemukset herättivät kiinnostusta. Roundtable-osuudessa keskusteltiin vilkkaasti päivän puheenaiheista. Katso tunnelmia oheisesta videosta ja lue lyhyt tiivistelmä päivän annista alta!

Are Saarinen Cloudia
Strategic Sourcing Forumin avauspuheenvuorossa Cloudian toimitusjohtaja Are Saarinen valotti digitalisaation merkitystä hankinnan kannalta. Digitalisaatiota ei voida ajatella it-projektina, vaan olemme siirtyneen digiajan maailmaan. Tällaisessa maailmassa ei voida erottaa digistrategiaa muusta liiketoiminnasta, vaan tulisi tehdä strategia, joka on tehty digitaalisessa maailmassa toimimisen näkökulmasta.

Perustoimintojen digitalisointi hankintatoimessa on edellytys uusien innovaatioiden käyttöönotolle tulevaisuudessa. Vinkkinä digitaalisessa maailmassa menestymiseen hän muun muassa suosittelee yksinkertaistamaan asioita ja prosesseja niin paljon kuin mahdollista, valitsemaan luotettavan partnerin ja sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

antti-kojola-cloudia
Seuraavaksi lavalle nousi Antti Kojola, Business Development Director, Gartnerilta. Antin puheenvuoro sisälsi ajatuksia hankinnan roolista ensi vuosikymmenellä ja hän nosti esille tekoälyn yhdistämisen robotiikkaan ja automaatioon. Antti myös korosti, että tulevaisuudessa ihminen ja kone toimivat tiiviisti yhdessä. Ihminen hyödyntää teknologiaa toimiakseen nopeammin ja tehostaakseen toimintaa.

ville-suvanto
Aamupäivän kolmas puhuja oli CGI:n Director Consulting Services Ville Suvanto. Puheenvuoron aikana kuultiin useita käytännön esimerkkejä datan hyödyntämisestä yrityksissä ja miten uutta liiketoimintaa voidaan rakentaa datan päälle. Ville puhui analytiikan kehittymisestä, koneoppimisen ja robotiikan eroista, sekä datan vaikuttamisesta ennustamiseen ja päätöksentekoon. Hän huomautti, että osaaminen, teknologia ja algoritmit ovat ostettavissa, mutta yrityskulttuuri on vaikein asia muuttaa.

anand-seshadri
Seuraavaksi ääneen pääsi Anand Seshadri, Sievon Senior Advisor. Anand avasi kuuntelijoille mitä hankintapäättäjän tulisi ottaa huomioon valitessaan digitaalista hankintajärjestelmää. Hankinnat usein nähdään kustannuspaikkana ja tämä helposti johtaa aliresurssointiin. Hankintapäättäjän tulee vakuuttaa erityisesti toimitusjohtaja siitä, että hankintayksikkö tuo arvoa muulle liiketoiminnalle. Tämän voi saavuttaa esimerkiksi kilpailuetua ja brändiarvoa korostamalla. Anand kertoi myös useista haasteista ja kokemuksista, joita hän on kohdannut toimiessaan hankintajohtajana eri puolilla maailmaa globaaleissa organisaatioissa.

strategic-sourcing-2019
Roundtable-keskusteluissa vaihdettiin vilkkaasti ajatuksia hankintaan kohdistuvista muutoksista seuraavalla vuosikymmenellä. Keskustelua käytiin myös siitä, miten hankinnan arvoa organisaatiossa tällä hetkellä mitataan ja onko hankintojen digitalisointi järkevää toteuttaa kokonaisvaltaisesti vai mieluummin osiin pilkottuna projektina ja kenties jopa useiden toimittajien kautta.

maija-tanner-cloudia
Tilaisuuden päätöspuheenvuoron piti Cloudian Sales & Consulting Services Director Maija Tanner. Hän rohkaisi osallistujia kuvittelemaan tulevaisuuden, jossa hankinnan keskeiset toiminnot voidaan automatisoida lähes täysin ilman inhimillistä väliintuloa. Järjestelmä ehdottaa toimenpiteitä ja ihmisen roolina on toimia prosessin hyväksyjänä.

Kiitos kaikille Strategic Sourcing Forumiin osallistuneille hienosta päivästä ja vilkkaasta keskustelusta! Toivomme, että tapahtuma tarjosi uusi ajatuksia, hyödyllisiä kontakteja ja paljon hyviä oivalluksia!

Alla lisää tunnelmakuvia tapahtumasta.

Strategic Sourcing Forum 2019
Strategic Sourcing Forum 2019 event
Strategic Sourcing Forum 2019 Cloudia

Tietopankki

Ota
yhteyttä

Yksinkertaistetut hankintaprosessit yritykselle, joka hakee kasvua globaaleilla markkinoilla

Business Finland tarjoaa rahoitusta ja neuvontapalveluita suomalaisille kansainväliseen kasvuun tähtääville yrityksille. Cloudia on ollut Business Finlandin yhteistyökumppani digitalisoiduissa hankintapalveluissa...

Lue lisää

Cloudia nimettiin Procurement Technology Award -palkinnon finalistiksi

Procurement Leaders on julkistanut World Procurement Awards -palkintojen finalistit vuodelle 2019. World Procurement Awards -palkintoja, jotka jaetaan yhteistyössä SAP...

Lue lisää

Digitaalinen sopimushallintaratkaisu nopeuttaa ja selkeyttää myyntiprosessia

Myyntiprosessissa varsinaisen sopimuksen työstäminen on monesti eniten aikaa vievä osuus. Neuvotteluja ja hyväksyntää varten sopimusta on kierrätettävä organisaatiossa lakiosaston,...

Lue lisää

Strategic Sourcing Forum 2019 kokosi hankintapäättäjät yhteen

Hankintapäättäjät ja muut alan asiantuntijat kokoontuivat keskiviikkona 13.3.2019 Hotel Kämpin Peilisaliin Helsingissä. Heidät toi yhteen Strategic Sourcing Forum, Cloudian...

Lue lisää

”Uskomaton asiantuntemus, palvelualttius ja vasteaika”

Meillä Cloudialla on tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita! Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat mukavaa luettavaa. Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme ja...

Lue lisää

Cloudia Suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee myös hankintojen suunnittelussa. Hankintojen kokonaisvaltainen suunnittelu on ehdoton edellytys tehokkaalle hankintatoimelle. Suunnittelu...

Lue lisää

Cloudia Tilaus

Cloudia Tilaus -palvelumme ehdoton etu on sen linkittyminen hankintasopimukseen: Tilaus voidaan tehdä sopimustietoja hyödyntäen, jolloin ostat aina sopimuksen mukaisesti....

Lue lisää

Avoin myyntipäällikön tehtävä

Cloudia Oy on suomalainen johtava hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan digitalisoinnin ohjelmisto- ja palveluyritys. Liikevaihtomme on kaksinkertaistunut  viimeisen neljän vuoden aikana ja voimakas kasvumme...

Lue lisää

Yleisimmät huolenaiheet hankintojen digitalisoinnissa

Silf Insight haastatteli Cloudian myyntijohtaja Ilona Ylinampaa yleisimmistä huolenaiheista, joita olemme Cloudiassa kohdanneet keskustellessamme asiakkaidemme kanssa hankintojen digitalisoinnista ja...

Lue lisää

Mitä virheitä hankinnan analytiikassa tulisi välttää?

Hankinnan analytiikka on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta sekä yksityisellä puolella että julkisissa organisaatioissa. Samaan aikaan kun johtavat hankintaorganisaatiot löytävät...

Lue lisää
Ota yhteyttä!