Cloudia ja Mercell yhdistyivät – mitä nyt?

Cloudia ja Mercell yhdistyivät – mitä nyt?

Cloudiasta tuli osa Mercell-konsernia kesällä 2021. Mistä yhteenliittymässä oli kyse ja miten Cloudian toiminta jatkuu yrityskaupan jälkeen?

Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi, PTCServices Oy:n järjestämä vuosittainen hankinta-alan tapahtuma, keräsi julkisten hankintojen parissa toimivat asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät marraskuussa kuulemaan mitä Cloudia Oy:n yrityskauppa tarkoittaa kilpailutusjärjestelmien kehitykselle Suomessa. Cloudian toimitusjohtaja Are Saarinen oli tilaisuudessa Keijo Leppäsen haastateltavana. Lue alta tiivistelmä haastattelusta.

Mistä yritysostossa on kyse?

Cloudia ja Mercell yhdistyivät – mitä nyt?Norjalainen pörssinoteerattu Mercell Holding ASA on viimeisen puolentoista vuoden aikana konsolidoinut voimakkaasti hankintajärjestelmien markkinaa 27 yhtiön yhteenliittämisellä (mm. Visma Opic, Visma Tendsign, Eu-Supply, Negometrix, Tricom ja Mercell Suomi).

Viimeisimpänä yhteenliittymään tuli mukaan suomalainen Cloudia, jonka rooli Suomen hankintakentällä ja erityisesti julkisen sektorin organisaatioiden keskuudessa on merkittävä. Cloudia toimii muun muassa Hanselin puitesopimustoimittajana hankintojen elinkaaripalvelun osalta.

Cloudian osto on osa Mercellin strategiaa Pohjoismaiden markkinoilla. Eri hankintajärjestelmien yhdistämisellä pyritään kohti Mercellin visiota olla Euroopan halutuin hankintaratkaisujen toimittaja sekä käyttäjäystävällinen ja luotettava markkinapaikka tarjouskilpailuille.

Mitä Cloudia Oy:n yrityskauppa tarkoittaa kilpailutusjärjestelmien kehitykselle Suomessa?

Tällä hetkellä Mercell tarjoaa palveluja julkisille ja yksityisille ostajille 15 Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa. Jokaisessa maassa on oma lainsäädäntönsä ja erityispiirteet, jotka tuotekehityksessä on otettava huomioon, mikäli markkinoilla ylipäätään aikoo toimia. Kilpailutusjärjestelmien kehitystä tehdään jatkossakin Suomen markkinoille kohdistetusti, sekä yksityiselle että julkiselle puolelle. Mercell-konserni tuo laajemmat hartiat toteuttaa erittäin asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Miten Cloudian toiminta jatkuu yrityskaupan jälkeen?

Cloudian liittyminen Mercell-ryhmään mahdollistaa entistä laajemman mahdollisuuden kehittää ja laajentaa palvelutarjoamaa asiakkaillemme. Yhdistymisen johdosta tarjontamme on jo laajentunut myös markkinoiden toimittajapuolelle. Ostaville organisaatioille voimme jatkossa tarjota ratkaisuja myös hankintaprosessin loppuvaiheeseen tuomalla kilpailutusprosessin jatkoksi P2P-prosessin.

Tarjonnan laajentumisen lisäksi konsolidoinnilla tullaan saavuttamaan etuja tuotekehityksen resurssoinneissa, parhaiden käytäntöjen jakamisessa, ja ennen kaikkea parhaiden ohjelmistojen ja palveluiden tuomisesta asiakkaidemme käyttöönne. Voimme jatkossa hyödyntää kilpailutuksen kehityksessä muidenkin maiden kehittämiä ja ideoimia toimintoja.

Kilpailutusjärjestelmiä kehitetään Mercell-ryhmässä usealla rintamalla ja yhdistämällä voimamme pystymme luomaan entistä kilpailukykyisempiä ja monipuolisempia palveluita. Esimerkiksi nyt jo asiakkaillemme on toteutettu UX- ja käyttökokemushaastatteluja, joiden pohjalta palveluita on tarkoitus jatkossa kehittää edelleen asiakaslähtöisemmäksi.

Miten hankintayksiköt hyötyvät toimittajille tarjoamistanne palveluista?

Cloudia ja Mercell yhdistyivät – mitä nyt?Suomessa kilpailutuspuolen tarjoamamme kattaa tosiaan nyt sekä ostaja- että toimittajapuolen. Toimittajille tarjottavat palvelut tuovat hankintayksiköille entistäkin parempaa näkyvyyttä toimittajakunnassa. Tämä puolestaan parantaa lukumäärällisesti tarjouskilpailuihin saatavia tarjouksia. Tarjousten laatu paranee ja samalla myös kilpailutilanne paranee.

Lisäksi Suomen laaja asiakaskunta saa parempaa näkemystä kilpailutuksista Skandinavian ja Pohjois-Euroopan maissa esim. käyttökokemusten muodossa sekä antaa mahdollisuuden edistää Suomen edelläkävijyyttä digitaalisten kilpailutusratkaisujen parissa.

Miten varmistatte, että palvelut kehittyvät jatkossakin Suomen asiakkaiden hyödyksi?

Cloudia vahva asema Suomessa mahdollistaa palvelun kehittämisen julkishallinnon tarpeita vastaavaksi. Hanselin johdolla viemme asioita eteenpäin ja lisäksi meillä on iso joukko sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita, joilta saamme ideoita ja ehdotuksia kilpailutusjärjestelmän kehittämiseen. Tämä asia ole muuttumassa yrityskaupan myötä, vaan näemme, että asiat menevät harppauksen positiiviseen suuntaan asiakkaiden kannalta.

Mercellin arvoissa puhutaan kasvusta, uteliaisuudesta, rohkeudesta ja luottamuksesta. Keskitymme ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun nostaaksemme nykyistä suoritustasoa ja asiakkaidemme menestystä. Uskallamme olla edelläkävijöitä, haastaa normit ja tehdä rohkeita päätöksiä ja valintoja. Ylläpidämme korkeita eettisiä standardeja rehellisyydellä, luotettavuudella ja kaikkien ihmisten kunnioittamisella. Nämä arvot kertovat millaista palvelua meillä kehitetään myös jatkossa.

Lue lisää yhdistymisestä ja tutustu tarkemmin Mercell Hankintavahtiin.

Ota yhteyttä