Asiakkaamme

AsiakkaammeAsiakkainamme on tuhansia hyvin erikokoisia organisaatioita Suomessa ja muualla Euroopassa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Palveluissamme on yli 210 000 käyttäjää, ja niiden kautta on tehty yli 40 000 kilpailutusta. Hankintojen arvo verkostossamme on +20 miljardia euroa vuodessa.

Työmme lukuisten digitaalisia ratkaisuja käyttävien organisaatioiden kanssa on osoittanut, että ne yritykset menestyvät, jotka keskittävät investointeja manuaalisten hankintaprosessien automatisointiin sekä sopimusten hallintaan. Palveluidemme avulla on saavutettu jopa miljoonien eurojen säästöjä!

Lue asiakkaidemme menestystarinoita täältä sekä alta asiakasreferenssejämme.

Case Business Finland – Yksinkertaistetut hankintaprosessit yritykselle, joka hakee kasvua globaaleilla markkinoilla

Case Suomen ulkoministeriö – Cloudia Kilpailutus säästää aikaa ja rahaa

Case Lohjan kaupunki – Digitaalisilla hankintaratkaisuilla läpinäkyvyyttä hankintaprosesseihin

Palvelu on helpottanut sopimusten oikeaa käyttöä

Käytämme Cloudian palveluja lähes kaikissa hankinnoissamme. Kilpailuttaminen, sopimusajan hallinta ja reaaliaikainen seuranta ovat helpottuneet olennaisesti palvelun ohjaavuuden ja automatiikan ansiosta. Tämä on vapauttanut aikaamme hankintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tällä on ollut selkeä positiivinen vaikutus säästöihin ja riskien hallittavuuteen.

Kari Gröndahl

Lue lisää: Suomen suurin monitoimilaitesopimus

Kerrostalon peruskorjauksen urakassa säästyi yli kolme miljoonaa euroa

Olennaisia säästöjä urakkakilpailutusten työmäärässä ja ajassa

Miljoonasäästöjä sähköisellä huutokaupalla

 

Helsingin kaupunki

Digitaalisuus tehostaa prosesseja

Digitaalisesti tulleita tarjouksia on helppo hallita, eikä kenenkään tarvinnut skannailla ja kopioida tarjouksia. Prosessin tehostuminen oli jopa noin 15% luokkaa entiseen verrattuna.


Katja Vidgren

Lue lisää: Cloudia Kilpailutuksessa toteutettiin 60 miljoonan euron hankinta

Espoon kaupunki

Hankinnan digitalisoinnilla ajallisia säästöjä

Cloudia Kilpailutuksen automatiikka on tehostanut ja helpottanut ennen kaikkea kilpailutukseen liittyvien dokumenttien käsittelyä, mukaan lukien ESPD-lomakkeiden tarkastamista. Järjestelmän suurin hyöty onkin ollut ajallinen säästö, jonka olemme arvioineet olevan noin 25%.

Salme Kokko

Lue lisää: VENI Energia säästää aikaa Cloudia Kilpailutuksella

VENI Energia

Cloudian asiakastuki apuna globaalissa kilpailuttamisessa

Meillä on paljon ulkomaalaisia toimittajia, joiden kautta hankitaan mm. supertietokoneita ja muuta laitteistoa. Olemme mukana myös kehittämässä kehittyvien maiden sääpalvelua konsultoimalla ja avustamalla parhaamme mukaan. Ero esimerkiksi pohjoismaiden ja kehittyvien maiden välillä sähköisten järjestelmien käytössä voi olla huima. Apua mahdollisiin käyttökulttuurieroihin saadaan Cloudian asiakastuesta, joka on ollut erittäin toimiva.

Pirkko Niemi
hankintapäällikkö, Ilmatieteen laitos

Lue lisää: Ilmatieteen laitos kilpailuttaa hankintojaan globaalisti Cloudia Kilpailutuksen avulla

Ilmatieteen laitos

 

Hankinta-alan kokemus ja laaja tuotevalikoimamme vakuuttivat

Fingrid Oyj valitsi Cloudia Kilpailutuksen hankintojensa sähköistämiseen mm. korkean tietoturvatasomme, laajan hankinta-alan kokemuksemme, useiden energia-alan asiakkaidemme sekä kattavan tuotevalikoimamme ansiosta.

Fingrid Oyj on suomalainen organisaatio, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.

Lue lisää: Asiakaskertomuksia

Fingrid Oy

Cloudia Kilpailutuksella ammattimaisuutta hankintatoimeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käyttänyt Cloudia Kilpailutusta hankintojensa kilpailuttamiseen tammikuusta 2018 lähtien.

THL:n hankinta-asiantuntija Miika Kivinen kertoo, että organisaatio haki hankintojensa säihköistämiseen järjestelmää, jonka avulla hankintaprosessin digitalisointi onnistuisi aina suunnittelusta sopimiseen – tehokkaasti ja ammattimaisesti.

Lue lisää: THL huolehtii Suomen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Selkeitä säästöjä työmäärissä

Fimea otti Cloudia Sopimuksen käyttöönsä syksyllä 2017 ja Cloudia Kilpailutuksen keväällä 2018. Fimean talousjohtaja Esko Kiiski kertoo, että sopimushallinnan järjestelmää lähdettiin hakemaan sopimusten seurannan ja raportoinnin helpottamiseksi.

-Sopimusten etsimiseen ei mene aikaa, vaan käyttäjä löytää tarvitsemansa sopimukset järjestelmästä helposti.

Lue lisää: Fimea tehostaa hankintaprosessejaan Cloudian palveluilla 

Fimea

Satojen tuhansien eurojen säästöjä sähköisellä huutokaupalla

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on edelläkävijä myös sähköisen huutokaupan hyödyntämisessä ja on käyttänyt Cloudian huutokauppaa jo vuodesta 2013 lähtien (tuolloin yksikön nimi oli Joensuun seudun hankintatoimi).

– Uskoimme sähköisen huutokaupan vaikuttavan hintoihin olennaisesti, joten lähdimme kokeilemaan sitä heti, kun se oli mahdollista lainsäädännöllisesti ja teknisesti, kertoo hankintapäällikkö Mika Purmonen.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on yksi Suomen ahkerimmista sähköisen huutokaupan hyödyntäjistä ja on saavuttanut sen avulla merkittäviä säästöjä.

Mika Purmonen
hankintapäällikkö, Joensuun kaupunki

Lue lisää täältä: Pohjois-Karjalassa on säästetty satoja tuhansia euroja sähköisellä huutokaupalla

Joensuun kaupunki

Palvelut, joita on helppo suositella

Kumppanuus sai alkunsa Business Finlandin tarpeesta digitalisoida hankintaprosessinsa. Koska yhtiön sisällä ei ollut tähän tarvittavaa tietotaitoa, valittiin Cloudia avustamaan asiassa.

Hyödynnetyt Cloudian palvelut koostuvat kahdesta ratkaisusta: Cloudia Kilpailutuksesta ja Cloudia Sopimuksesta. Cloudia Kilpailutus on digitalisoitu kilpailutusjärjestelmä, ja Cloudia Sopimusta käytetään sopimushallinnassa.

– Tarvitsimme uusia järjestelmiä ja tukea niiden käytössä. Emme olisi pystyneet tällaisten ohjelmistojen kehittämiseen itse, sanoo Business Finlandin hankintapäällikkö Eriika Autio.

Eriika Autio
hankintapäällikkö, Business Finland

Lue lisää: Yksinkertaistetut hankintaprosessit yritykselle, joka hakee kasvua globaaleilla markkinoilla

Business Finland

Cloudia aloitti pitkäaikaisen strategisen yhteistyön maailmanlaajuisen pakkausvalmistaja Al Bayader Internationalin kanssa.

–  Cloudian joustavuus, ketteryys, avoimuus ja ystävällisyys koko prosessin ajan viestivät arvoista, jotka vastaavat myös meidän arvojamme yrityksenä. Cloudian merkittävä sähköisten hankintojen ja sopimustenhallinnan asiantuntijuus auttaa meitä työskentelemään paremmin toimittajiemme kanssa, tehostamaan sisäisiä prosessejamme sekä saavuttamaan kestävää kasvua tulevaisuudessa, sanoo Al Bayader Internationalin toimitusjohtaja Nidal Haddad.

 

Nidal Haddad

toimitusjohtaja, Al Bayader International 

 

Lue lisää : Cloudia ja Al Bayader International pitkäaikaiseen yhteistyöhön

 

Al Bayader International

Tavoitellut säästöt ovat toteutuneet

Aiemman hyvän kokemukseni perusteella tiesin voivani uudistaa Carunan kilpailutusmallin sähköiseksi Cloudian palvelun avulla. Cloudian palvelut tuovat meille tavoittelemamme prosessitehokkuuden, toiminnan avoimuuden ja kokonaissäästöt, tarjoamalla koko prosessin kattavan hallinnan kilpailutuksesta sopimusten elinkaaren hallintaan.


Mervi Haukilahti

Caruna

Cloudia Tiedon hankintajärjestelmän toimittajaksi.

Tieto ja Cloudia ovat tehneet monivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Tieto otti käyttöönsä kaikki keskeiset Cloudian Source to Contract -hankintajärjestelmän työkalut: Cloudia Kilpailutuksen, Cloudia Sopimuksen, Cloudia Toimittajahallinnan ja Cloudia Suunnittelun. Ratkaisu kattaa koko globaalin konsernihankinnan.

Cloudia kävi läpi tiukan valintaprosessin, jossa Tieto kartoitti ja tutki perinpohjaisesti vaihtoehtoja tekemällä muun muassa asiakasreferenssikäyntejä. Lopulta voittajaksi valikoitui Cloudia.

 

Lue lisää : Cloudia valittu Tiedon digitaalisen hankintajärjestelmän toimittajaksi

Tieto

 

 

Cloudia Kilpailutuksen mahdollistama automaatio on vähentänyt manuaalista työtä

Valitsimme Cloudia Kilpailutuksen, sillä se vastasi parhaiten laaja-alaisiin hankintatarpeisiimme. Meille tärkeintä on, että hankintalakien edellytykset tulevat täytetyiksi paitsi oikein, myös mahdollisimman käytännöllisesti ja tehokkaasti. Cloudian valintaan vaikuttivat myös heidän lukuisat onnistumisensa julkisten organisaatioiden kanssa, kertoo projektipäällikkö Jarkko Lappalainen.

 

Jarkko Lappalainen

projektipäällikkö, Helsingin Satama

 

Lue lisää : Sujuvista hankinnoista myötätuulta Suomen satamiin

Helsingin Satama

Cloudia on vienyt Porin sataman digitalisaatiota eteenpäin automatisoi-malla ja selkeyttämällä hankintakyselyjä

–  Cloudian palvelut, Cloudia Kilpailutus ja Cloudia Sopimus, ovat auttaneet meitä onnistumaan tehokkaasti läpiviedyissä kilpailutuksissa. Näistä jälkimmäisen rooli korostuu Porin sataman kehittäessä liiketoimintaansa yhä asiakaslähtöisemmäksi, toteaa Porin sataman toimitusjohtaja Sari De Meulder.

 

Sari De Meulder

toimitusjohtaja, Porin Satama

 

Lue lisää : Sujuvista hankinnoista myötätuulta Suomen satamiin

Porin Satama

Rauman satamassa Cloudian ratkaisuja käytetään kaikkiin hankintoihin

–  Vakuutuimme Cloudian aktiivisuudesta ja asiantuntijuudesta. Valinta osoittautui oikeaksi, sillä saimme toimivan ratkaisun kaikkeen hankintaan. Tarjouskilpailujen hallinta on Cloudia Kilpailutuksen avulla todella helppoa. Olemme tehneet Cloudian ratkaisujen avulla hankintoja tuhansien eurojen palveluista miljoonien rakennushankkeisiin, kertoo tekninen johtaja Timo Metsäkallas.

 

Timo Metsäkallas

tekninen johtaja, Rauman Satama

 

Lue lisää : Sujuvista hankinnoista myötätuulta Suomen satamiin

 

Rauman Satama

Kalajoen satamassa Cloudia Sopimus helpottaa sopimusten elinkaaren seuraamista

–  Valitsimme Cloudian järjestelmät kilpailutuksiin ja sopimushallintaan paitsi siksi, että palveluiden avulla täytämme erikoishankintalain vaatimukset, sekä myös siksi, että sopimusten elinkaaren seuraaminen olisi mahdollisimman helppoa, kertoo kaupallinen johtaja Petri Nikupeteri.

 

Petri Nikupeteri

kaupallinen johtaja, Kalajoen Satama

 

Lue lisää : Sujuvista hankinnoista myötätuulta Suomen satamiin

Kalajoen Satama

Kokkolan satamassa säästetään aikaa Cloudia Kilpailutuksen avulla

–  Syksyllä 2018 voimaan tullut hankintalakimuutos edellytti sähköistä kilpailuttamista, jolloin aloitimme selvittämään tarjolla olevia vaihtoehtoja. Niistä Cloudia Kilpailutus osoittautui meille sopivaksi. Erityistä hyötyä ja ajansäästöä koemme saavamme standardoiduista lomakepohjista, joissa on valmiiksi huomioitu kussakin hankintailmoituksessa vaadittavat asiakohdat sekä toimivasta integraatiosta Hilmaan. Tähän mennessä olemme kilpailuttaneet Cloudian Kilpailutus-palvelun avulla noin 10 hanketta, joista kaksi on ollut EU-kynnysarvon ylittäviä ja siten Hilmassa julkaistuja. Olemme Cloudiaan erittäin tyytyväisiä, kertoo talouspäällikkö Vuokko Kalliokoski.

 

Vuokko Kalliokoski

talouspäällikkö, Kokkolan Satama

 

Lue lisää : Sujuvista hankinnoista myötätuulta Suomen satamiin

Kokkolan Satama

 

Lekolar-Printel Oy on käyttänyt Cloudian Tarjouspalvelua vuodesta 2012 lähtien. Vuosien saatossa Lekolar on tehnyt Tarjouspalvelussa satoja tarjouksia, ja tehostanut näin kilpailutuksiin osallistumista merkittävästi.

– Tarjouspyynnöt ovat nykyään selkeämpiä, että tarjousta tehdessä näkee helposti, mihin asioihin ja kysymyksiin tarjouksessa tulee vastata. Cloudian Tarjouspalvelu on selvästi ohjannut parempien ja selkeämpien tarjouspyyntöjen tekemiseen.

Taneli Kivistö

Lue lisää: Parempien ja selkeämpien tarjouspyyntöjen perässä

Lekolar-Printel Oy

Kilpailutusdokumentit parempaan hallintaan

Cloudia Kilpailutuksen digitaalisuus on tehnyt muun muassa avausten tekemisestä yksinkertaisempaa. Säästämme aikaa ja kustannuksia, kun manuaalista työtä on jäänyt pois.


Riitta Juutilainen

Lue lisää: Helen sai kilpailutusdokumenttinsa parempaan hallintaan Cloudia Kilpailutuksen avulla

Helen Oy

Sähköinen kilpailutus avasi luontevasti ikkunan myös kehitystyölle

Hankintapäätöksiä ei tarvitse enää lähettää käsin, sillä ne voidaan lähettää automaattisesti Hanki-palvelusta. Myös tarjousten vertailu on nopeutunut.


Virpi Parikka

Kela

Lisää avoimuutta, vähemmän salailua

Tarjousten vertailu sekä niihin liittyvät tiedonannot ovat nopeutuneet merkittävästi. Lisäksi saamme toteutetuista hankinnoista tilastoja mm siitä, mitä kaikkea yksiköt ovat hankkineet. Järjestelmän käyttö on myös lisännyt hankintojen avoimuutta ja vähentänyt salailun pelkoa yritysmaailmassa.


Jarmo Autere

Mikkelin kaupunki

Lisää avoimuutta ja tasapuolisuutta

Cloudia Pienhankinnan kautta kaikkiin tarjouksiin saadaan yhtenevät vastaukset. Tämä on tuonut prosessiin myös tasapuolisuutta, sillä kaikilla alueen yrittäjillä on nyt tarjouskilvassa täysin samat lähtökohdat.


Sari Tamminen

Pälkäneen kunta

Ryhtiä sopimushallintaan

Cloudia Sopimus auttaa pitämään sopimuksemme hanskassa niin, että sopimukset noudattavat jatkossa samaa kaavaa ja niistä löytyvät kaikki tarvittavat tiedot. Tämä tulee tulevaisuudessa helpottamaan sopimustiedon seurattavuutta.


Ilkka Rissanen

Inkoon kunta

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietosuojaselosteen ehdot.

Usein kysytyt kysymykset hankintojen digitalisointiin liittyen

Investoiminen sähköiseen hankintajärjestelmään on usean yrityksen asialistalla. Uusien teknologioiden mullistaessa hankintoihin liittyviä prosesseja, on tärkeää, että tunnistamme ne palvelut...

Lue lisää

Miksi Cloudia?

Sopimukset ja hankinnat menestystekijöiksi julkisella sektorilla! Cloudia siirtää sopimus- ja hankintaprosessit digiaikaan. Tiesitkö, että merkittävä osa julkishallinnon sopimus- ja...

Lue lisää

Poikkeustilanne on hankintatoimelle mahdollisuus toiminnan kehittämiseen

Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskennellyt hankintapäällikkö Petra Pantsar näyttää esimerkkiä siitä, kuinka hankintatiimi toimii tehokkaasti ja vastuullisesti myös...

Lue lisää

Sähköisistä hankinnoista lisävirtaa energia-alalle

Caruna, Fingrid, Helen, Vantaan Energia, VENI Energia ja KSS Verkko hyödyntävät hankintatoimessaan menestyksekkäästi Cloudian ratkaisuja. Koska niiden hankintaprosessit ovat...

Lue lisää

Miten hankinnat ja sopimushallinta hoidetaan etänä?

Kokosimme alle muutaman vinkin, joiden toivomme auttavan sinua työssäsi kilpailutusten, toimittajien ja sopimushallinnan parissa.  7 vinkkiä hankintojen ja sopimushallinnan...

Lue lisää

Hyvä käyttäjäkokemus syntyy, kun pysyy ajan tasalla asiakkaan tarpeista

Tänä päivänä, enemmän kuin koskaan, menestys perustuu aitoon välittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Markkinat, asiakastarpeet ja kilpailutilanteet muuttuvat nopealla syklillä, joten...

Lue lisää

Uusi käyttöliittymä tarjoaa yhdenmukaisen näkymän kaikkiin Cloudian palveluihin

Cloudian palveluiden käyttöliittymä sai uuden ilmeen. Uusi käyttöliittymä mm. tarjoaa yhdenmukaisen näkymän kaikkiin Cloudian palveluihin ja helpottaa navigointia sekä...

Lue lisää

Aitoa tasa-arvoa myös palveluiden käytettävyyteen ja tekoälyn päätöksiin

Digitaalisten järjestelmien kehittämisessä tarvitaan monimuotoisuutta ja asiakkaan äänen kuuntelemista. Näin naistenpäivän alla on erinomainen hetki miettiä, kuinka tasa-arvo toteutuu...

Lue lisää

Hankintojen digitalisointi lisää hankintaprosessien läpinäkyvyyttä Lohjalla

Lohjan kaupunki kilpailuttaa hankintoja säästääkseen rahaa. Kaupungin tavoitteena on lisätä organisaation tehokkuutta ja kehittää sisäistä tiedonjakoa. Cloudian digitaaliset hankintaratkaisut...

Lue lisää

Cloudia toimittaa hankintajärjestelmän Tanskan suurimmalle sähköverkkoyhtiölle

Cloudia on allekirjoittanut sopimuksen tanskalaisen sähkönjakeluyhtiön Radiuksen kanssa sähköisten kilpailutus- ja sopimushallintaratkaisujen toimittamisesta. Sopimus on merkittävä askel Cloudialle, joka...

Lue lisää
Ota yhteyttä!