Yksityisyydensuoja

Sisällys:

  • Tietosuojaseloste
  • Säännönmukaiset tietolähteet
  • Cloudia rekisterinpitäjänä
  • Oikeudet
  • Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen
  • Cloudia henkilötietojen käsittelijänä
  • Alihankkijat ja henkilötietojen luovutus
  • Tietosuojaselosteen muutokset
  • Asiakasrekisterinpitäjä ja yhteydenotot
  • Evästeseloste

Tietosuojaseloste

Me Cloudialla kunnioitamme yksityisyyttäsi. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietosi suojaamiseen.

Cloudia toimii korkeimpien tietoturva- ja tietosuojastandardien mukaisesti. Tunnemme asiakkaidemme laatuvaatimukset ja siksi otamme vakavasti myös oman toimintamme, palvelujemme laadunvarmistuksen ja yksityisyydensuojan. Meillä on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi (ISO 27001), laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001) sekä ympäristösertifiointi (ISO 14001). Lisäksi Cloudian palveluilla on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän mukainen VAHTI2-tason tietoturva.

Toimintamme alusta alkaen olemme kiinnittäneet huomiota asiakkaidemme henkilötietojen luotettavaan ja turvalliseen käsittelyyn. Asiakkainamme ovat mm. Suomen eduskunta, Suomen Pankki, puolustusvoimat ja useat ministeriöt, joten tietoturvamme on oltava korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Käyttämämme järjestelmät ovat täysin luotettavia, ja noudatamme kaikissa toimissamme myös kaikkien markkina-alueidemme lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Toimintamme ja palvelumme vastaavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Lue lisää

Yksityisyyttä koskevat päätökset tehdään Cloudian johtoryhmätasolla yhdessä tietosuojavastaavan ja lakimiehen kanssa.

Tämä tietosuojaseloste on saatavilla cloudia.fi ja cloudia.com -verkkosivulla.

Tietosuojaselosteen soveltaminen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Cloudian liiketoimintoihin ja kaikkiin Cloudian sivustoihin, verkkotunnuksiin, ja pilvipalveluihin.

Cloudia Oy:n keräämiin henkilötietoihin asiakkailta tai mahdollisilta asiakkailta saattaa kuulua mm. nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, faksi, kansallisuus, yhteydenpitokieli, tehtävä ja asema yrityksessä, asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja ostotapahtumatiedot eri kanavissa tai tilatut palvelut, laskutukseen ja perintään tarvittavat tiedot, asiakkaan itsensä antamat profilointitiedot, sekä muut palvelun hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

Älä käytä Cloudian sivustoja tai palvelujamme, jos et hyväksy tietosuojaselosteen mukaisesti suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Cloudia käsittelee työnhakijoiden, asiakkaiden, ohjelmiston käyttäjien ja yhteyshenkilöiden ja mahdollisten uusien asiakkaiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä tai jättävät yhteystietonsa Cloudian verkkosivustojen ja portaalien tai muiden kanavien kautta.

Asiakkaat antavat kerättävät tiedot rekisteröitymisen yhteydessä. Cloudia Oy voi kerätä tietoa myös julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmästä (YTJ)) ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa.

Cloudia rekisterinpitäjänä

Rekisterin nimi: Cloudia Oy:n asiakasrekisteri

Cloudia toimii rekisterinpitäjänä silloin, kun se määrittelee henkilötietojesi käyttötarkoituksen ja käytettävät keinot. Cloudia on rekisterinpitäjä myös silloin, kun se kerää henkilötietojasi sinusta työnhakijana, asiakkaana tai mahdollisen asiakkaan edustajana tai ohjelmiston käyttäjänä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Cloudia Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan Cloudia Oy:n asiakkaaksi rekisteröityneiden käyttäjien tietoja tai mahdollisten tulevien asiakkaiden tietoja. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, markkinointitarkoituksiin sekä Cloudia Oy:n liiketoiminnan ja asiakassuhteen kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus ja oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten välisen asiakassuhteen hoitamiseen.

Cloudia Oy voi käyttää henkilötietojasi muillakin tavoin, mikäli asiakas antaa tähän erillisen suostumuksensa. Cloudia Oy voi yhdistää annettuja tietoja Cloudian muista lähteistä keräämiin tietoihin.

Oikeudet

Oikeutesi peruuttaa suostumus  markkinointiviestinnästä

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua vastaanottamasta markkinointiviestintää Cloudialta, ja voit tehdä sen seuraavilla tavoilla:

 1. Valitsemalla saapuneessa markkinointisähköpostiviestissä linkki ”peruuta uutiskirjeen tilaus”
 2. Ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse communications@cloudia.com

Huomioithan, että mikäli olet Cloudian palveluiden käyttäjä, peruuttaessasi suostumuksen markkinointiviestinnän vastaanottoon voit siitä huolimatta saada Cloudialta hallinnollista viestintää, kuten tilausvahvistuksia, tietoa tuotepäivityksistä yms. ja tilisi hallinnointiin tai asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi pyytämällä tiivistelmä käsittelemistämme henkilötiedoistasi lähettämällä sähköpostiviesti Cloudia Oy:n sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu Tietosuojaselosteessa. Voit tehdä tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Sinulla on myös oikeus pyytää Cloudiaa oikaisemaan virheellisyydet henkilötiedoissasi. Jos sinulla on hallintaoikeus Cloudian palveluihin, voit muokata itse palvelussa omia tietojasi. Omien tietojen muokkaukseen pääsee vain asianomainen taho oman tunnuksen ja salasanan avulla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Cloudia Oy korostaa, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Cloudia Oy:llä on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Lähetä yllä mainittuja toimia koskevat pyyntösi osoitteeseen juha.levo@cloudia.com.

Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Me Cloudialla varmistamme käsittelemiemme henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja tietojen saatavuuden tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  • Yrityksessä on nimetty tietosuojavastaava. Toimimme myös tiiviisti yhteistyössä lakiasiaintoimiston kanssa tietosuojaa koskevissa asioissa.
  • Jokainen työntekijä suorittaa tietosuojaan liittyvän koulutuksen työhön tulonsa alussa
  • Pääsy asiakkaiden henkilötietoihin on vain niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietoa lakien tai palvelusopimusten velvoitteiden mukaisesti.
  • Henkilötiedot säilytetään Cloudia Oy:n palvelinympäristössä asianmukaisesti suojattuna ja varmennettuna.
  • Cloudia Oy:n tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessit on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot tietoturvaloukkauksilta.
  • Cloudia Oy suojaa henkilötiedot asianmukaisesti omissa järjestelmissään, mutta asiakas vastaa itse siitä, että hänen oma tietokonejärjestelmä, verkkoyhteys ja muut prosessit ovat tietoturvallisia.
  • Cloudian toimitiloihin pääsyä valvotaan kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmien avulla.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Cloudia Oy säilyttää henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Cloudia henkilötietojen käsittelijänä

Cloudia tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia palveluja. Useimmat palvelumme sisältävät asiakkaiden tietojen käsittelyä, ja näihin tietoihin viitataan jäljempänä henkilötietoina. Asiakkaamme määrittelevät käsittelytarkoitukset eikä Cloudia, jolloin asiakas on rekisterinpitäjä. Cloudia toimii tässä tapauksessa henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee tietoja asiakkaan puolesta ja asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan ja henkilötietojen käsittelijänä toimivan Cloudian toimintaa sääntelee tietojenkäsittelysopimus.

Asiakkaan ja Cloudian velvollisuudet

Rekisterinpitäjänä toimiessaan asiakas varmistaa henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Asiakas arvioi ja määrittää myös henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamat riskit. Lisäksi asiakkaan on rekisterinpitäjänä noudatettava rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Cloudia sisältyy luonnollisena osana asiakkaan velvollisuuksiin rekisterinpitäjänä, sillä Cloudian palvelut ovat osa henkilötietojen käsittelyä, ja asiakkaan on rekisterinpitäjänä varmistettava, että henkilötietojen käsittely vastaa sovellettavia tietosuojalakeja.  Tästä syystä Cloudian on noudatettava henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja käsitellessään henkilötietoja asiakkaidensa puolesta.

Lyhyesti sanottuna asiakas ja Cloudia sitoutuvat tekemään yhteistyötä rekisteröityjen yksityisyyden varmistamiseksi. Cloudia esittää asiakkaalle tarvittavat tiedot sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Alihankkijat ja henkilötietojen luovutus

Cloudia Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mikäli tämän selosteen ehdoista ei muuta johdu.

Cloudia Oy:llä on oikeus luovuttaa henkilötietoja palvelun tuottamiseksi palveluntuottamiseen osallistuvalle Cloudia Oy:n yhteistyötaholle. Cloudia Oy voi luovuttaa tietoja anonyymina myös tutkimuskäyttöön.

Cloudia Oy:llä on lisäksi oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain tai säädöksen noudattamiseksi tai muun laillisen pyynnön johdosta.

Cloudia Oy ei siirrä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Alihankkijoita käytettäessä Cloudia solmii tietojenkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement) alihankkijoiden kanssa suojatakseen yksityisyyteen liittyvät oikeutesi ja noudattaakseen asiakkaisiinsa liittyviä velvollisuuksiaan.

Tietosuojaselosteen muutokset

Jos muutamme tietosuojaselostetta, julkaisemme päivitetyn selosteen täällä yhdessä uuden version päiväyksen kanssa. Suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen säännöllisesti. Jos teemme sellaisia olennaisia muutoksia tietosuojaselosteeseemme, jotka muuttavat tietosuojakäytäntöjämme merkittävästi, voimme myös ilmoittaa tästä sinulle muulla tavalla, kuten esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksen yrityksen sivustolla ja/tai sosiaalisessa mediassa ennen muutosten voimaantuloa.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 30.8. 2019.

Asiakasrekisterinpitäjä ja yhteydenotot

Cloudia Oy
Y-tunnus: 1088146-2
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Puh: 020 766 1077
E-mail: info@cloudia.fi

Tietosuojavastaava:
Juha Levo
E-mail: juha.levo@cloudia.com
Puh: 040 6792 378
Osoite: Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Mielipiteesi on meille tärkeä. Jos sinulla on tietosuojaselosteeseemme liittyviä kommentteja tai kysyttävää, tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä huolenaiheita, joihin emme ole vastanneet riittävän perusteellisesti tai jos epäilet, että yksityisyyttäsi on loukattu, ota meihin yhteyttä sähköpostitse juha.levo@cloudia.com. Voit myös ottaa meihin yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen Cloudia Oy, Länsikatu 15, 80110 Joensuu.

Pyyntösi ja valituksesi käsitellään luottamuksellisina. Edustajamme ottaa sinuun sen jälkeen yhteyttä ja kertoo miten asia voidaan ratkaista. Pyrimme varmistamaan, että valitukset käsitellään täsmällisesti ja asianmukaisella tavalla.

 

Evästeet

Evästeseloste

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Alla on lisätietoa evästeistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.

Mitä evästeet ovat?

Tässä selosteessa “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka sisältyvät sähköisen viestinnän yksityisyyttä käsittelevään EU-direktiivin.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, älypuhelimellesi tai muulle päätelaitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme. Evästeiden avulla tietokoneesi/IP-osoitteesi tunnistetaan ja niiden avulla kerätään tietoa vierailemistasi sivuista ja käyttämistäsi toiminnoista.

Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Kerättäviä tietoja ovat mm. käytetty selain, laitteen käyttöjärjestelmä ja vierailun kesto. Käyttämällä verkkosivuamme vierailija hyväksyy evästeiden käytön. Verkkosivun käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.

Evästeet auttavat meitä laskemaan sivuillamme käyvien henkilöiden kokonaismäärän ja seuraamaan palvelumme ja internetsivujemme käyttöä. Tämä auttaa meitä parantamaan palveluamme.

Käytämme myös evästeitä, jotka tekevät palvelumme ja internetsivujemme käytöstä sinulle helpompaa esimerkiksi muistamalla käyttäjätunnukset, salasanat tai (kieli)valinnat. Käytämme myös seuranta- ja analytiikkaevästeitä seurataksemme, miten käyttäjämme suhtautuvat tarjoamaamme palveluun. Saatamme hyödyntää evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen (kuten uudelleenmarkkinointiin) sekä markkinoinnin optimoimiseksi.

Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview
Opt out of Google Analytics tracking

Miten evästeet poistetaan käytöstä?

Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomioithan, että näin tehdessäsi Cloudia sivut eivät välttämättä toimi oikein. Saadaksesi lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta, käy osoitteessa www.allaboutcookies.org. Ohjeita evästeiden käytön poistamiseen eri selaimilla löytyy alla olevista osoitteista:

Ohjeet Internet Explorer -selainta varten
Ohjeet Mozilla-selainta varten
Ohjeet Chrome-selainta varten
Ohjeet Safari-selainta varten

Muutokset

Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia verkkosivuillamme.

Ota yhteyttä

Hyväksyn tietosuojaselosteen ehdot.

Cloudia on European Business Awards -kilpailun paras suomalainen yritys sarjassaan

Cloudia on valittu voittajaksi suomalaisten yritysten joukosta European Business Awards -kilpailun Business of the Year -kategoriassa. Cloudia kilpaili 0-25...

Lue lisää

Cloudia Toimittajahallinta

Cloudia Toimittajahallinta on ajan tasalla oleva tietoalusta kaikista toimittajiisi liittyvistä toimista koko hankintaprosessin ajan. Paranna Source-to-Contract prosessiasi, neuvottele parempia...

Lue lisää

Sähköisen sopimushallintajärjestelmän opas

Sähköinen sopimusten hallinta tarkoittaa sitä, että sopimusasiakirjojen laadinta-, neuvottelu- ja allekirjoitusprosessi tapahtuu kokonaan sähköisesti digitaalisessa ympäristössä. Kun kaikki sopimuksiin...

Lue lisää

Cloudia Oilers taistelee Prahassa

Heinäkuussa 2019 luvassa on maailmanluokan salibandya lupaavien suomalaisjunioreiden kohdatessa haastajansa Prahan kansainvälisillä kentillä. Kesäinen salibandykarnevaali Prague Cup on lajissaan...

Lue lisää

Cloudia ja Al Bayader International pitkäaikaiseen yhteistyöhön

Cloudia auttaa yritystä saavuttamaan kasvua hankinta- ja sopimuksenhallintaprosessien digitalisoinnilla. Digitaalisia hankinta- ja sopimuksenhallintaratkaisuja tarjoava Cloudia aloittaa pitkäaikaisen strategisen yhteistyön...

Lue lisää

Kohti strategista hankintaa

Miksi strategisen hankinnan kyvykkyyksien kasvattaminen on tärkeää julkisella sektorilla? Kuinka siihen siirrytään? Nämä ovat päivän polttavia kysymyksiä, joita käsittelen...

Lue lisää

Sähköisen kilpailutuksen opas

Oletko valmis sähköiseen kilpailutukseen? Haluaisitko laajentaa yrityksesi toimittajaverkostoa? Ilman riskiä? Säästäen samalla aikaa ja rahaa? Haluaisitko saada tuotteet ja...

Lue lisää

Asiakasymmärrys on hyvän palvelun sydän

Eräs arvostetuimmista osaamisen ja oppimisen asiantuntijoista, psykologi ja tohtori K. Anders Ericsson on todennut, että huippuosaajaksi tullaan vasta 10...

Lue lisää

Merkkipaalut ja Microsoft Word -tuki Cloudia Sopimukseen

Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme ja asiakkailtamme tullut palaute on meille ensiarvoisen tärkeää palveluitamme ja toimintaamme kehittäessä. Asiakkaiden toiveiden...

Lue lisää

Näin viranomaiset tarjoavat lisäarvoa paikallisille toimijoille dynaamisen hankintajärjestelmän avulla

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on täysin sähköinen prosessi, joka antaa hankintaviranomaisille vapauden myöntää uusille toimittajille pääsyn julkisiin tarjouskilpailuihin milloin tahansa....

Lue lisää
Ota yhteyttä!