Puitejärjestely – mitä se tarkoittaa ja mitä sopimus sisältää?

Cloudia ja Hansel Oy sopivat sopimuksen puitejärjestelystä sähköistä kilpailutusjärjestelmää koskien vuonna 2015. Sopimus on voimassa vuoteen 2023. Puitejärjestelyn tarkoituksena on tukea hankintaorganisaatioita yhtenäistämällä ja automatisoimalla niiden kilpailutusprosesseja.

Toimimme valtion yhteishankintayksikön, Hanselin, sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän puitesopimustoimittajana. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion organisaatiot voivat puitejärjestelyyn liittymisen jälkeen hankkia tuotteita ja palveluita ilman erillistä, julkista kilpailuttamista. Hankintaprosessit nopeutuvat ja helpottuvat, resursseja säästetään ja hankintojen lainmukaisuus varmistetaan.

Kysymykset mm. puitejärjestelyn sisältöön ja siihen, kuinka hankintaorganisaatio pääsee osaksi tätä järjestelyä, askarruttavat useita etenkin palveluidemme käyttöönottoa harkittaessa. Keräsimme yhteen meiltä useimmin kysytyt kysymykset vastauksineen!

Mitkä Cloudian tuotteet sisältyvät puitesopimukseen?

Cloudian ja Hanselin puitejärjestely koskee palveluna tuotettua sähköistä kilpailutusjärjestelmää – Cloudia Kilpailutusta. Palveluvalikoimamme koostuu digitaalisen hankinnan koko elinkaaren aikana tarvittavista ratkaisuista – aina hankinnan suunnittelun työkalusta toimittaja- ja sopimushallinnan työkaluihin. Palveluvalikoiman tuotteet voidaan ottaa käyttöön joko kokonaisuutena, tai vaihtoehtoisesti yksittäisinä moduuleina.

Miksi sitoudutaan Cloudia Kilpailutuksen puitejärjestelyyn, vaikka käyttöön otetaan Cloudia Sopimus?

Cloudia Sopimus kuuluu olennaisesti koko hankinnan elinkaaren hallintaan, jolloin palvelua tuotetaan osana puitejärjestelyn kohteena olevaa sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Sama pätee myös muihin Cloudian palveluihin, jolloin otettaessa käyttöön esimerkiksi Cloudia Suunnittelu, voidaan sopimus toteuttaa Cloudian ja hankintaorganisaation välillä puitejärjestelyn kautta.

Mihin asti puitesopimus on voimassa?

Tällä hetkellä Cloudia Oy:n ja Hansel Oy:n välinen puitejärjestely on voimassa vuoteen 2023 saakka.

Millaiset hankintaorganisaatiot käyttävät Cloudian palveluita?

Asiakkainamme on tuhansia eri kokoisia organisaatioita yli toimialarajojen, niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Palveluillamme on yli 210 000 käyttäjää, ja niiden avulla on tehty yli 40 000 kilpailutusta.

88 Suomen 100 suurimmasta kunnasta luottaa ratkaisuihimme ja palvelemme yli 85 prosenttia maamme sairaanhoitopiireistä sekä valtaosaa maakunnista ja koulutuskuntayhtymistä. Asiakaskuntaamme kuuluu myös yli 80 prosenttia Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Suomen valtiolle olemme tehneet yli 200 onnistunutta järjestelmätoimitusta.

Mitä tapahtuu puitesopimuksen päättymisen jälkeen?

Hankintaorganisaation lopettaessa palvelun käytön, toimitamme kaiken järjestelmään tallennetun tiedon asiakkaalle – tai hankintaorganisaation niin halutessa, tuhoamme aineiston.

Miten käyttöönotto tapahtuu?

Teemme jokaisen puitejärjestelyyn liittyvän hankintaorganisaation kanssa asiakaskohtaisen sopimuksen, jossa sovitaan kilpailutusjärjestelmän käyttöön liittyvistä seikoista, kuten sopimuskaudesta, hinnoista, tietoturvasta ja salassapidosta, käyttöön otettavista palveluista sekä käyttöönottoprojektin toteuttamisesta.

Käyttöönottoprojekti käynnistyy sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sovitun aikataulun mukaisesti. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarjoamme hankintaorganisaatiolle kaksiosaisen koulutuksen palveluiden käyttöön niin, että ensimmäinen osa järjestetään käyttöönoton alussa ja toinen sovitun ajan kuluessa. Koulutuksessa yhdistyvät niin järjestelmän tekninen ohjeistus kuin kilpailuttamisen asiasisältö, jolloin käyttäjät saavat mahdollisimman hyvät valmiudet järjestelmän käyttöön. Käyttöönottoprojekti viedään läpi 30 päivässä.

Onko kesken sopimuskauden mahdollista saada koulutusta?

Sopimuskauden aikana järjestämme erisisältöisiä koulutuksia järjestelmän uusien toiminnallisuuksia ja ominaisuuksien käyttöönottoa koskien. Asiakkaat voivat hyödyntää myös kuukausittain järjestettäviä Cloudian asiakastuen käyttövinkit -webinaareja, joissa käydään läpi asiakastukeen tulleita kysymyksiä järjestelmien käyttöön liittyen.

 

Voit kysyä lisätietoa puitejärjestelyymme liittyen joko täyttämällä ota yhteyttä -sivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen, ottamalla yhteyttä myyntiimme osoitteen myynti@cloudia.fi tai soittamalla numeroon 020 766 1071.

Tilaamalla kuukausittaisen uutiskirjeemme saat uusimmat tiedot ja uutiset palveluistamme suoraan sähköpostiisi!

Ota yhteyttä