Cloudia Analytiikka auttaa tiedon raportoinnissa ja visualisoinnissa

Cloudia Analytiikka auttaa tiedon raportoinnissa ja visualisoinnissa

Big data on monelle yrityksille jo arkipäiväinen termi. Datan määrä kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi sen ymmärtäminen on tärkeää. Cloudia Analytiikka vastaa hankintaorganisaatioiden kasvavaan tarpeeseen muuntaa hankintadata liiketoimintaa edistäviksi toimenpiteiksi.

Hankintaorganisaatiot ovat kaivanneet työkalua, jonka avulla yrityksen keräämä ja tuottama hankintadata on aiempaa avoimempaa ja aidosti hyötykäytössä. Cloudian palvelun avulla organisaatiot saavat avoimuutta ja ajantasaisuutta päätöksenteon tueksi.

Tiedon visualisointi on apuväline parempaan ymmärrykseen ilmiöistä datan takana

Tiedolla johtaminen mahdollistaa liiketoiminnan tuloksellisuuden ja kehittämisen. Tiedolla johtamisen taustalla on datalähtöinen analytiikka, joka on keskeistä päätöksenteossa. Esimerkiksi hankintadataa hyödyntämällä, analysoimalla ja visualisoimalla yritys voi tehostaa toimintaansa ja parantaa kannattavuuttaan merkittävästi.

Forresterin tutkimuksen mukaan 74% yrityksistä haluaa olla datalla ja tiedolla johdettuja, mutta vain 29% sanoo analytiikan tulosten johtavan toimintaan. Väli näiden kahden luvun välillä on valtava ja kertoo siitä, että suurimmalla osalla yrityksistä on vaikeuksia datan hyödyntämisessä.

Suurikaan määrä dataa, eikä edes sen hyvä analysointi vielä riitä, ellei datan pohjalta tehdä liiketoimintaa edistäviä toimenpiteitä. Datalukutaitoa kannattaa kehittää ottamalla käyttöön tietotyökaluja, jotka helpottavat päivittäistä työskentelyä muokkaamalla dataa helposti ymmärrettävään muotoon.

Gartner uskoo, että 80% yrityksistä on käynnistänyt jonkinlaisen osaamisenkehittämisohjelman datalukutaidon parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Tämä heijastaa yritysten halua pysyä kiinni globaalissa kilpailussa.

Datan visualisointi tekee siitä helpommin ymmärrettävää ja nopeammin tulkittavaa. Datan esittämisen peruspalikoiden kuntoon laittaminen on paras investointi siihen, että datasta vedetyt johtopäätökset synnyttävät toimintaa. Ilman toimenpiteitä datasta vedetyt johtopäätökset ovat käytännössä arvottomia.

Cloudia Analytiikka tuo läpinäkyvyyttä hankintaorganisaation suoriutumiseen

Cloudia Analytiikka on yritysjohdon ja hankintaorganisaation käyttöön tarkoitettu tiedon raportointi- ja visualisointipalvelu. Se mahdollistaa erilaisia visuaalisia raportteja hankintatoimeen ja sopimushallintaan liittyen, kuten esimerkiksi ostojen summat sopimuskohtaisesti, ostolaskujen jakauman kustannuspaikoittain, top 10 toimittajat ostolaskujen kokonaissumman mukaan, sopimusten ennakoidut arvot kuukausitasolla, hankintojen lukumäärät tai keskimääräiset kilpailutusajat.

Perusraporttien lisäksi palvelu soveltuu organisaatioille, jotka tarvitsevat kattavampaa raportointia tiedolla johtamiseen (esimerkiksi kuluanalyysit (spend) ja trendianalyysit). Yhdistämällä Cloudian palveluista saadun datan ja hankintaorganisaation muut datalähteet (ERP, finanssi, laskutus jne.) saadaan todellinen kuva hankintaprosessin läpimenovaiheista, mikä tukee tietoon perustuvaa johtamista ja mahdollistaa hankintaprosessien jatkuvan kehittämisen.

Palvelua käyttääksesi sinun ei tarvitse olla datatieteen maisteri tai analytiikkavelho. Riittää, että osaat hahmottaa perusasiat ja osaat soveltaa tietoa käytäntöön.

Kysy lisätietoja Cloudian myynnistä ja ota haltuusi oman organisaatiosi hankintadata.

 

Lue myös miten data-analytiikka tunnistaa hankintojen kehityskohteet tai lataa artikkeli miten hankintatiedolla johdetaan nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä