Asiakkaan menestystarina: Olennaisia säästöjä urakkakilpailutusten työmäärässä ja ajassa

Työmäärän ja -ajan vähentyminen ovat tuoneet olennaisia säästöjä Helsingin kaupungin rakennuttamisen palveluun.

Lue koko menestystarina: Helsingin kaupunki – Rakennusurakat

Ota yhteyttä