Hyvä käyttäjäkokemus syntyy, kun pysyy ajan tasalla asiakkaan tarpeista

Hyvä käyttäjäkokemus syntyy, kun pysyy ajan tasalla asiakkaan tarpeista
Tänä päivänä, enemmän kuin koskaan, menestys perustuu aitoon välittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Markkinat, asiakastarpeet ja kilpailutilanteet muuttuvat nopealla syklillä, joten palveluntarjoajien on pystyttävä kehittämään omaa tarjoamaansa jatkuvasti. Tämän päivän innovaatio on huomisen standardi, ja ensi viikolla se ei enää sellaisenaan vastaa tarkoitustaan. Käyttäjäkokemuksella onkin suuri merkitys Cloudian palveluiden kehitystyössä.

Käyttäjäkokemus ratkaisee

Digitaalisten palvelujen perimmäinen tehtävä on lisäarvon tuottaminen niin käyttäjille kuin organisaatioillekin. Ne pyrkivät toteuttamaan tätä missiota esimerkiksi mahdollistamalla tehtävistä suoriutumisen nopeammin, helpottamalla rutiineja, vähentämällä virheitä sekä auttamalla säästämään aikaa ja rahaa.

Kaiken tämän takana ovat palvelujen ainutlaatuiset ominaisuudet – jotka puolestaan perustuvat kiihtyvää vauhtia kehittyvien teknologioiden suomiin, koko ajan kasvaviin mahdollisuuksiin. Teknologia ei kuitenkaan saa vastaisuudessakaan olla itsetarkoitus. Merkityksellisin lisäarvo syntyy käyttäjäkokemuksesta.

Hyvä palvelu omaksutaan helposti

Parhaisiin tuloksiin yltäminen edellyttää, että palvelun käyttäminen on mahdollisimman helppoa, tehokasta, virheetöntä ja miellyttävää. Ratkaisukehityksen näkökulmasta tämä lisäarvo voidaan tuottaa ainoastaan niin, että teknisesti edistyksellisen, kovan ytimen päälle rakennetaan selkeä, ymmärrettävä ja käyttöä helpottava ympäristö. Sen avulla varmistetaan, että palvelu toimii luotettavasti ja että sen käyttö on luontevaa. Hyvä palvelu omaksutaan helposti ja sen ominaisuuksia pystytään hyödyntämään nopeasti, myös silloin kun palvelua laajennetaan uusilla moduuleilla. Virheitä sattuu vähän, ja niistä selvitään sujuvasti, varsinaisen käyttäjäkokemuksen juurikaan kärsimättä.

Käyttäjän näkökulmasta se, miten palvelu toimii, on yhtä tärkeää kuin se, mitä kaikkea palvelulla voi tehdä. Jos ominaisuudet ovat hankalasti löydettävissä, visuaalisuus epäselvä, toimintojen löydettävyys kiven takana ja vaikkapa hakutoimintojen logiikka hankalasti ymmärrettävä, käyttäjäkokemus painuu pakkasen puolelle, olipa siihen implementoitu kuinka käänteentekeviä teknologioita tahansa.

Käyttäjäkokemus Cloudian palveluiden kehityksessä

”Asiakkaiden hyvinvointi on yksi Cloudian liiketoiminnan kantavista ajatuksista. Olemme lähteneet aina siitä, että jatkuva palvelujen kehitystyö on paras tapa pitää asiakkaamme tyytyväisinä ja yrityksemme kilpailukykyisenä”, kertoo Cloudian johtava asiantuntija Petri Martikainen.

Käyttökokemus ratkaisee. Mikä sopii käyttäjälle ja minkä käyttäjä kokee helpoksi ja kokonaisuutta parantavaksi, sitä käytetään. Palveluntuottajan rooli on kerätä ja analysoida tietoa asiakkaiden tarpeista – ja kehittää siltä pohjalta ratkaisuja, jotka pystyvät tuottamaan vieläkin enemmän lisäarvoa.

”Teknisen osaamisen ohella tässä onnistuminen edellyttää sekä toimialakokemusta ja -osaamista että kykyä ja halua asettua aidosti asiakkaan arkeen, ongelmineen kaikkineen”, toteaa Martikainen. ”Vain silloin pystyy aidosti tunnistamaan tämän hetken kipupisteet ja osoittamaan, kuinka ne pystytään ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla.”

 

Lue käyttökokemuksen ehdoilla syntyneestä uudesta käyttöliittymästä.

Ota yhteyttä