Julkisten hankintojen trendit ja ennusteet vuonna 2023

Julkisten hankintojen ala kehittyy jatkuvasti. Samalla kun teknologian tarjoamat mahdollisuudet paranevat ja organisaatiot priorisoivat tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, on julkisten hankintojen toteutustavassa odotettavissa mielenkiintoisia muutoksia. Kokosimme muutamia trendejä, joita kannattaa pitää silmällä vuonna 2023.

Digitaalisten hankinta-alustojen suosio kasvaa

Hankintojen keskittäminen digitaaliseen ympäristöön tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden tehostaa hankintaprosessia manuaalisten vaiheiden automatisoituessa.  Sähköisiä ratkaisuja voi käyttää kilpailutukseen, tarjousten vastaanottamiseen ja arvioimiseen, sekä sopimusten vahvistamiseen. Digitaalisuus parantaa myös toimintojen läpinäkyvyyttä, kun hankintoihin liittyvät asiakirjat ja muut tiedot löytyvät yhdestä paikasta.

Analytiikan hyödyntäminen kasvaa entisestään

Analytiikka auttaa organisaatioita tekemään perustellumpia päätöksiä tarjoamalla tietoa aiemmasta suorituskyvystä, markkinatrendeistä sekä toimittajien resursseista. Analysoimalla tietoja yritykset saavat työkaluja sopivimman toimittajan tunnistamiseen ja parempien hintojen neuvotteluun, samalla kun petosten ja korruption riski vähenee.

Kestävämpi huominen

Kun huoli ympäristöuhista ja sosiaalisesta vastuusta kasvaa, on todennäköistä, että yhä useammat organisaatiot asettavat kestävyyden etusijalle hankintaprosesseissaan. Kilpailutuksen kriteerien näkökulmasta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tiettyjä kestävyysehtoja tarjouksille, ympäristö- tai sosiaalisten standardien noudattamisvaatimuksia toimittajille tai kestävyystavoitteiden pisteyttämistä tarjouksia arvioidessa.

Vaihtoehtoiset hankintamenetelmät

Julkiset hankinnat ovat perustuneet suljettuihin tarjouksiin tai perinteisiin kilpailutuksiin. On kuitenkin olemassa useita vaihtoehtoisia hankintamenetelmiä, jotka voivat sopia paremmin tietyn tyyppisiin projekteihin. Näitä menetelmiä ovat muun muassa design-build, CMAR-toimitusmuodot sekä julkisen ja yksityisen sektorin väliset kumppanuudet. Vaihtoehtoiset menetelmät voivat säästää aikaa ja rahaa sekä tehostaa projektien valmistumista.

Huomio pienissä ja monimuotoisissa yrityksissä

Yhä useammat organisaatiot ovat alkaneet ymmärtää pienten ja monimuotoisten yritysten tukemisen tärkeyden, mikä tulee todennäköisesti vaikuttamaan tuleviin hankintaprosesseihin. Tämä voi tarkoittaa sopimusten tietyn prosenttiosuuden korvamerkkausta pienille yrityksille tai yhteistyöohjelmia, jotka auttavat niitä kilpailemaan suuremmista sopimuksista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että julkisten hankintojen tulevaisuus näyttää valoisalta. Omaksumalla sekä uusia toimintatapoja, että teknologian innovaatioita, voivat organisaatiot ja hallitukset palvella paremmin asiakkaidensa ja laajemman yhteisön tarpeita. Vastaanottavuus tämän päivän trendejä kohtaan palkitaan todennäköisesti aiempaa paremmalla kestävyydellä, läpinäkyvyydellä kuin tehokkuudellakin.

Ota yhteyttä