Yleisimmät huolenaiheet hankintojen digitalisoinnissa

Silf Insight haastatteli Cloudiaa yleisimmistä huolenaiheista, joita olemme kohdanneet keskustellessamme asiakkaidemme kanssa hankintojen digitalisoinnista ja sopimusten hallinnasta.

Haastattelussa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia hyötyjä yritykseni saavuttaa hankintojen digitalisoinnista?
  • Miten hankintojen sähköistäminen auttaa minua ostajana tehostamaan päivittäistä työtäni?
  • Millaisen esimerkin voit antaa hyvästä toteutuksesta ja millaisia vaikutuksia sillä on saavutettu?
  • Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneen käyttöönoton kannalta?
  • Miten paljon valmisteluja hankintojen digitalisointi edellyttää?
  • Mitä tapahtuu, jos emme digitalisoi hankintoja?

Lue vastaukset kysymyksiin ja haastattelu kokonaisuudessaan englanniksi täältä.

 

Ota yhteyttä