Cloudia mukana sote- ja maakuntauudistuksessa

Cloudia on vahvasti mukana sote- ja maakuntauudistuksessa. Muutos tulee vaikuttamaan laajasti hallintoon, toimintatapoihin sekä toimijoiden rooleihin Suomessa, ja näin muodostamaan jatkossa maahamme kokonaan uuden hallinnon tason. Tämän muutoksen tueksi tarjoamme yhdessä KL-kuntahankintojen kanssa tuotteistettua sopimushallinnan kokonaisuutta, maakuntamallia.

Mikä on maakuntamalli?

Maakuntamalli tarkoittaa sitä, että järjestelmän käyttöönottoprojektin myötä eri organisaatiot saavat sopimustensa siirtoa ja muutosten hallinnointia varten sähköisen tallennusalustan ja tuleva maakunta saa käyttöönsä sopimusten analysointityökalun. Käyttöönottoprojektin määrittelyvaihe toteutetaan yhteistyössä maakunnan projektitoimiston sekä alueen luovuttavien organisaatioiden sopimusasiantuntijoiden kanssa. Tämän vaiheen tuotoksena syntyy yhtenäinen sähköinen sopimusten tallennusalusta. Koulutusvaiheessa alueen luovuttavien organisaatioiden toimijat koulutetaan Skype-koulutuksina, joihin osallistuminen onnistuu tehokkaasti mistä vain. Viimeinen määrittelyvaihe toteutetaan projektitoimiston henkilöiden kanssa. Tässä vaiheessa keskitytään sopimusten analysointiin tarvittaviin määrittelyihin.

Jokainen projekti on erilainen

Käynnissä olevat käyttöönottoprojektit ovat jokainen omalla tavallaan uniikkeja; maakuntien alueilla vallitsee erilaisia muutostilanteita, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti käyttöönottoprojektien sisältöihin ja etenemiseen. Valtioneuvoston maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivuilla olevat sopimusten siirtoon liittyvät ohjeistukset ovat toimineet jokaisessa projektissamme ohjenuorana. Sopimuksia luovuttavien organisaatioiden asiantuntijat ovat täydentäneet projektikohtaisesti ohjeistuksia omalla ammattitaidollaan ja omien sopimusten tuntemuksella.

Cloudia mukana sote- ja maakuntauudistuksessa

 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen projekteissa mukana oleminen on ollut valtavan antoisaa, sillä jokainen projekti on tuonut käsittelyyn uusia asioita, ja sitä myötä myös uusia, innovatiivisia ratkaisuja. On ollut ilo osallistua tähän valtavaan muutoksen näiden projektien kautta, kertoo Cloudian projektipäällikkö Kristiina Miskala.

 

 

Miskalan mukaan myös projektin ohjauksen näkökulmasta moniulotteisuus on tuonut projekteihin paljon erilaisia asioita mietittäväksi ja ratkaistavaksi. Hänestä on ollut ilo osallistua tähän valtavaan muutokseen näiden projektien kautta!

Positiivista palautetta

Projektitoimistojen ja luovuttavien organisaatioiden asiantuntijoiden palaute käyttöönottoprojektista, koulutuksista ja järjestelmästä on ollut positiivista ja tukenut alkuperäistä viestiämme Cloudian järjestelmästä: järjestelmän avulla sopimukset saadaan helposti, tehokkaasti ja ennen kaikkea sähköisesti siirrettyä maakunnan projektitoimiston analysointiin.

Mikäli kiinnostuit sote- ja maakuntauudistusprojekteista, voit kysyä lisätietoa Kristiina Miskalalta osoitteesta kristiina.miskala@cloudia.fi

Ota yhteyttä