Sähköisen sopimushallintajärjestelmän opas

Sähköinen sopimusten hallinta tarkoittaa sitä, että sopimusasiakirjojen laadinta-, neuvottelu- ja allekirjoitusprosessi tapahtuu kokonaan sähköisesti digitaalisessa ympäristössä.

Kun kaikki sopimuksiin liittyvä tieto ja aineisto on keskitetysti tallessa yhdessä turvallisessa paikassa, sopimushallinta tehostuu merkittävästi samalla kun riskien ja virheiden todennäköisyys pienenee. Tehokkaasta ja käyttäjäystävällisestä sopimushallinnasta hyötyy koko organisaatio; se edistää liiketoimintaa sekä operatiivisella että strategisella tasolla.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua, kun mietit sähköisen sopimushallintajärjestelmän käyttöönottoa. Se tarjoaa vastaukset kysymyksiin siitä, mitä sähköinen sopimushallinta on, miksi sitä käytetään ja miten pääset alkuun.

Oppaan sisältö:

 • Miten sopimusasiakirjat voivat olla “älykkäitä”?
 • Miten sähköinen sopimushallinta eroaa perinteisistä menetelmistä?
 • Miksi sopimuksia kannattaa hallita koko niiden elinkaaren ajan?
 • Mihin sähköistä sopimushallintaa tarvitaan?
 • Mitä hyötyä sopimusten elinkaaren hallinnasta on liiketoiminnalle?
 • Mistä pilvipalveluissa on kyse ja miksi niiden käyttäminen on suositeltavaa?
 • Kuinka helposti sähköisen sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto onnistuu?
 • Onko sähköistä sopimushallintajärjestelmää mahdollista integroida muihin käytössä oleviin järjestelmiin?
 • Millainen vaikutus jatkuvasti kehittyvällä teknologialla on sähköiseen sopimushallintajärjestelmään?
 • Mitä on hyvä ottaa huomioon valittaessa sähköisen sopimushallinnan palveluntarjoajaa?
 • Onko sopimuksia pakko hallita sähköisesti?

Lataa opas alta!

Sähköisen sopimushallinta­järjestelmän opas

Lataa

Ota yhteyttä