Ylläpidä toimittajasuhteita sopimusriitojen aikana

Ylläpidä toimittajasuhteita sopimusriitojen aikana

Reklamaation ei välttämättä tarvitse tarkoittaa huonontuneita toimittajasuhteita. Nopeuta korvausaikataulua ja ylläpidä suhteita sopimusriitojen aikana sähköisen sopimushallintaratkaisun avulla.

Sopimuksen vastaisesta suorituksesta tai toiminnasta aiheutuvien ongelmien korjaaminen ja kulujen korvaaminen voi viivästyttää hankkeen etenemistä poikkeaman laajuudesta johtuvien erimielisyyksien vuoksi. Sopimusten monimutkaisuuden tai sidosryhmien lukumäärän vuoksi ongelmiin ei aina puututa, vaikka ne rikkoisivat sovittuja ehtoja, kuten SLA-sopimuksia. Laatu heikkenee, koska vastuuta ei ole määritelty, eikä tapausten ilmoittamiselle ole selkeää toimintatapaa. Lisäksi riitatapaukset voivat vaikuttaa toimittajasuhteisiin, koska tilannetta voi olla vaikea ymmärtää toisen osapuolen näkökulmasta.

Sähköinen sopimushallinta parantaa läpinäkyvyyttä

Sähköinen sopimushallinta voi auttaa hallitsemaan sopimuspuolten velvoitteita parantamalla näkyvyyttä sovittuihin sopimusvelvoitteisiin ja sopimusehtojen edellyttämiin jatkotoimiin. Cloudian sopimushallintaratkaisu mahdollistaa selkeän reklamointiprosessin, joka auttaa organisaatiotasi ylläpitämään suhteita sopimusriitojen aikana ja nopeuttaa korvauksen saamista häiriötilanteessa.

Miten reklamaatioita käsitellään Cloudian ratkaisussa?

Cloudia Sopimuksessa käyttäjät voivat tehdä reklamaation välittömästi rikkomuksen havaitessaan. Käyttäjät voivat nopeasti rakentaa faktoihin perustuvan ja oikeudellisen perustan reklamaatiolle korostamalla asiaan liittyviä tekijöitä, osoittamalla selkeästi aiheutuneet vahingot sekä ilmoittamalla selvästi sopimusehdot, jotka mahdollistavat vaateen etenemisen. Todisteiden toimittamisen taakkaa helpottavat valitusasiakirjojen helppo ja nopea luominen sekä osapuolten välisten keskustelujen tallentaminen.

Cloudian sopimushallintajärjestelmän avulla voit:

  • Ylläpitää hyviä suhteita toimittajiin läpinäkyvillä viestinnällä – ongelmien ilmetessä ota toimittaja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan reklamointiprosessiin.
  • Parantaa mahdollisuuksiasi saada korvausta ylimääräisistä kustannuksista tekemällä korvausvaatimus välittömästi tilanteen tullessa esiin.
  • Tehdä selkeän luettelon reklamaatioista yksityiskohtineen. Liitä mukaan asiaankuuluvat sopimuksen liitteet ja lausekkeet sekä säilytä toisen osapuolen kanssa käyty keskusteluhistoria.
  • Tehostaa korvausvaatimusten läpimenoa hyödyntämällä mallipohjia, joiden avulla dokumentoit valituksen keskeiset yksityiskohdat, kuten esimerkiksi päivämäärät, ajankohdat, reklamaatioon liittyvät tuotteet tai palvelut sekä mahdolliset takuut ja kuvat.
  • Kehittää yhteisymmärrystä toisen osapuolen kanssa siitä, millaisia ​​seurauksia sopimusvelvoitteiden rikkomisesta seuraa, ja saavuttaa molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun.

 

Haluatko helpottaa riitatilanteiden selvittämistä organisaatiossasi? Ota yhteyttä myynti@cloudia.fi kuullaksesi lisää ja ottaaksesi reklamaatiot haltuun!

Haluatko tietää mitä on sähköinen sopimushallinta, miksi sitä käytetään ja miten pääset alkuun? Lataa ilmainen oppaamme!

 

Ota yhteyttä